Tag: สุขภาพ

วิธีการเตรียมตัวก่อนการ ตรวจสุขภาพ

วิธีการเตรียมตัวก่อนการ ตรวจสุขภาพ เรื่องการ ตรวจสุขภาพ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี – 60 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพ ผู้สูงวัย ได้อะไรกว่าที่คิด ผู้สูงวัยคือใคร?

ตรวจสุขภาพ ผู้สูงวัย ได้อะไรกว่าที่คิด ผู้สูงวัยคือใคร? จริงๆ แล้วมีหลายเกณฑ์หลายมาตรฐานที่กำหนดอายุของ “ผู้สูงวัย” ซึ่งก็แตกต่างกันออกไป แต่สำหรับคนรักสุขภาพ แต่ถ้ามองในมุมของการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อใครก็ตามที่กำลังก้าวเข้าสู่วัย “50 อัพ” ก็ควรได้รับการตรวจสุขภาพรอบด้านแบบที่ “ผู้สูงวัย” ควรได้รับ ซึ่งจะเป็นการตรวจสุขภาพที่รอบด้านมากขึ้นตามความเสี่ยงของอายุ ความเสื่อมของร่างกายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง